top of page

UNACOR este o organizație juridică de drept privat, neguvernamentală, apolitică  și nonprofit , ce poate constitui filiale și/sau sucursale, ca structura teritorială în condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale a acesteia.

UNACOR susține promovarea intereselor profesionale, materiale și morale ale membrilor săi în special în domeniul coregrafic și al publicisticii de specialitate. Susține și dorește dezvoltarea artei coregrafice românești prin valorificarea patrimoniului cultural național și universal , prin păstrarea memoriei celor ce în decursul timpului au contribuit la afirmarea și dezvoltarea artei coregrafice românești și prin orice alte mijloace legale. Statuează ca principiu fundamental libertatea absolută de creație artistică, schimbul neîngrădit de opinii, inițiativa, efortul, eficiența și solidaritatea de breaslă.

UNACORiuni fac cunoscut obiectul de activitate, preocupările sau scopul de perspectivă (programele) prin editarea și tipărirea de materiale informative și publica, prin emisiuni radio și tv, internet, prin centru de informare și documentare și prin orice alte forme și mijloace publicitare.

Foto: Bianca Fota - prim-solista a ONB în ”Radio & Juliet - coregrafia Edward Clug

bottom of page