top of page

 

apelul presedintelui unacor

Tuturor celor care caută le pasă de viitorul artei coregrafice din România

Scrisoare deschisă

Stimați colegi, profesioniști ai artei coregrafice din România, practicile ai oricărei forme de artă a dansului, atât în spațiul instituțional cât și în sfera freelance, vă adresez tuturor invitației de a vă alătura eforturilor întreprinse de grup de profesori, balerini, coregrafii și manageri de instituții de profil, constituiți în Grupul membrilor fondatori pentru înființarea Uniunii Artei Coregrafice din România și de a vă da întregul concurs în vederea atingerii graduale a etapelor și obiectivelor propuse și acceptate cu această ocazie. Iată-le:

UNACOR despre că Arta coregrafică este o componentă fundamentală a oricărei culturi majore și face – acolo unde ea este prezentă și cultivată – distincția evidentă dintre culturile tradiționale marcate de un unic suflu retrospectiv și conservator, făcându-le să funcționeze după o paradigmă eleată și marile culturi. occidentale, caracterizate de inovație, spirit dinamic, inventiv, toate, caracteristici ale unui spirit heraclitean.

Arta dansului trebuie să devină o alternativă - alături de celelalte discipline artistice pozitive - a educației în școli (nu doar în cele de specialitate) punându-se astfel încât să îndelungească și să nedrepte discriminări să aibă grijă ca doar muzica și muzica să fie considerate materiale necesare. de predare în școlile generale. Punând acest fenomen, absolvenții facultăților de coregrafie vor putea beneficia de aceeași șansă - pe care recent au câștigat-o și absolvenții facultăților de teatru - la găsirea unui loc de muncă de care s-au bucurat ani de zile doar absolvenții de conservator sau cei ai facultăților de arte plastice.

Uniunea va urmări ca toate aceste discriminări la care arta dansului a fost supusă ca urmare a absenței unei voci publice puternice și credibile să înceteze, uzând de toate mijloacele legale pentru a schimba vechea.  optică a responsabililor din domeniul educației.

Grupul membrilor fondatori despre că este o datorie a tuturor profesioniștilor din sfera artei coregrafice să se implice în conturarea profilului Uniuni, mai mult, că este o datorie de onoare a acestei generații care să născuți într-o lume liberă să nu continue greșelile trecutului, oferind. în felul acesta o nouă șansă artei noastre și viitoarelor generații de artiști ce nu vor urma.

 

Membrii grupului fondator sunt conștienți că în cadrul unei Uniuni unde se vor regăsi diverse categorii de profesioniști, diversitate de opinii, contradicții, chiar lupta internă pentru afirmarea unor valori împotriva altora sunt lucruri normale și se obligă să asigure un cadru democratic tuturor dezbaterilor și acțiunilor lor. au un rol constructiv, oferind oricărui membru dreptul la liberă expresie și neîngrădind în nicio formă de dialog dintre membrii Uniunii.

Uniunea dorește o bună colaborare cu toate structurile similare din țară propunându-și să lucreze alături de celelalte.  uniuni profesionale la elaborarea legislației privind interesele colective de profil și va fi parte la orice acțiuni revendicative inițiate de acestea, dacă evoluția lucrurilor sau va impune.

Uniunea se va arăta în permanență deschisă propunerilor de restructurare, de ameliorare a activității și de reconfigurare.  a scopurilor sale, în funcție de o dinamică a realității, al cărei ritm accelerat impune adaptări din mers și – uneori – schimbări radicale ale direcției de dezvoltare.

Am pus bazele Uniunii Artei Coregrafice din România.  Vă așteptăm să o construim și să o înălțăm împreună!

  Prof.univ.dr. Sergiu Anghel

bottom of page